HHaber

Mahalleli Yakaladı

Bursa’da güpegündüz kapısının önünden götürdüğü 5 ya/şındaki k/ız ço/cuğunu ö/pen 45 ya/şındaki sa/pık, o/layı fark eden ma/halle sa/kinleri ta/rafından ya/kalanıp fe/ci şekilde dö/vüldü. Sa/pığın kı/z ço/cuğunu sokaktan götürdüğü anlar güvenlik k/amerasına yansıdı. Po/lisin gö/zaltına aldığı za/nlı ma/hkemeye se/vk edildi. DEVAMI İÇİN DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ….