HHaber

Finans sektörü kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseliyor

Torba yasa teklifi, AK Parti tarafından Meclis’e sunuldu. Torba yasa teklifine göre; finans sektöründe faaliyet gösteren şirketler için kurumlar vergisi yüzde 25’e çıkarılıyor…

Finans sektörü kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseliyor

Finans sektöründe kurumlar vergisi yüzde 20 olarak uygulanmaktaydı. Kurumlar vergisinin yüzde 25’e çıkarılması hususu, AK Parti tarafından Meclis’e sunulan torba yasa teklifinde sunuldu. 2022 yılı kazançlarını da kapsamak üzere Kurumlar vergisi oranı yüzde 25’e çıkarılan sektörler şunlar:

Bankalar, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri.

Finans sektörü kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseliyor
Finans sektörü kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseliyor

Finans sektörü ve tüm kapsamıyla meclise sunulan 39 maddelik yasa teklifi ile netleştirilen hususlar:

  • Evim mağdurları diye bilinen, faizsiz modelle ev ve araba sahibi olan kişilerin alacaklarına dair çözüm getirilmesi.
  • Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında değişikliğe gidilmesi. Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanamayacağına dair düzenleme ile elde tutma süresi 3 yıla çıkarılması.
  • Muhtar maaşlarının asgari ücret düzeyine çekilmesi.
  • Vergi Usul Kanunda yapılan değişiklikle vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulamasının getirilmesi.
  • Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi.
  • Katma Değer Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair kanunda düzenleme yapılması.
  • Vergi Usul Kanunda kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınması.
  • Yatırım fonlarından elde edilen kar payları ile katılma paylarının fona iade edilmek suretiyle elde edilen kazançlar ve de tüm bu payların dönem sonu değerlenmesinden kazanca dönüşmesi halinde bu kazançlar ‘istisna’ kapsamında olması.
  • 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olamk üzere; Türkiye’de yürüttükleri Ar-Ge faaliyetleri neticesinde geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere, bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik kapsamında yer alan mühendislik hizmetlerindeki katma değer vergisinde ‘istisna’ uygulanması.
  • Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılması planlanan tüm kamu konutlarının satışlarından elde edilen gelirler, genel bütçe geliri olarak kaydedilecek olması.
finans
Finans sektörü kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseliyor

Evim mağdurları için nasıl bir süreç uygulanacak?

Sermaye şartını yerine getiremediği için tasfiyeye giden şirketlerin mağdur ettiği kişiler için de yasa teklifi ile düzenlemeye gidiliyor. Peki bu süreç nasıl işleyecek..?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tasfiyesine karar verilen, sürece dahil olan, intibak döneminde olan yani durumu devredilme kriterlerine uygun olan tasarruf finansman şirketlerini, talebi bulunanlara devretmeye yetkili olacak.

Sözleşmesini, bir önceki şirketi devralan şirket ile devam ettirmek isteyen müşterinin tasarruf tutarı devralan şirketin talebi ile tasfiye masasının yetkisi ile devralan şirkete nakden veya defaten ödenecek. Devralan şirkete ödenecek tutar müşterinin devreden şirkete ödemiş olduğu tutarla sınırlı olmak koşuluna riayet edilecek. Devam etmek isteyenlerin yeni tasarruf finansman sözleşmesi imzalaması gerekecek.

Sözleşme bedeli damga vergisinden muaf olacak. Tasarruf finansman şirketlerine devir ile ilgili düzenlemeler ise 1 yıl süreyle uygulanabilecek.